Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı, hem ailelerin çocukları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarda ailelere ve çocuklara sorunlarını aşmak ile ilgili yardımcı olmak, hem de çocuk ve ergenlerin zihinsel, sosyal ve akademik becerilerine katkıda bulunmak amacını taşır. Bu kapsamda, Çocuk ve Ergen psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin yanında; çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak, sosyal beceri, dikkat geliştirme vb faaliyetler içeren çalışma ve oyun grupları da düzenlemektedir. 

    Çocuk ve Ergene ayrıca, Kreş ve Anaokullarına yönelik değerlendirme, aile görüşmesi, seminer ve psikolojik destek hizmetleri de vermektedir. 

    Diğer tüm birimlerde olduğu gibi Çocuk ve Ergen de bilimsel yöntemler ile çalışılır. Oyun Danışması, özellikle küçük yaştaki çocuklar ile sıklıkla kullanılan başlıca yöntemdir.

Çalıştığım Alanlar

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Gelişim Çalışmaları

Drama Atölyeleri
Dikkat Geliştirme
Sosyal Beceri Geliştirme
Doğru Ders Çalışma


Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışmanlık 

Gelişimsel Problemler
Davranış Problemleri
Tuvalet Eğitimi - Alt Islatma
Parmak Emme
Tırnak Yeme
Yalan Söyleme
İnatçılık
Saldırganlık
Beslenme ve Yeme Problemleri
Kardeş Kıskançlığı
Öğrenme Güçlüğü
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Okul Korkusu
Okulda Başarısızlık
Ebeveynlerin Boşanma Sürecinin Çocukta Yarattığı Sorunlar
Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma ve İletişimsizlik
Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri
Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi
Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri
Aileden Ayrışma ve Bireyselleşme
Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar
Özgüven Problemleri
Meslek ve Kariyer Danışmanlığı
Sınav Kaygısı
Gelecek Kaygısı
Cinsel Gelişim ile İlgili Danışmanlık
Alkol, Sigara, Madde Kullanımı ve Bağımlılığı

Görüşler

HAKKIMDA Kİ DANIŞAN YORUMLARI